حنيفاحدیث موضوعیخبرنامه


 
  ای صاحب زمان ...

اشتراک گذاری این مطلب!

موضوعات: دلنوشته
[پنجشنبه 1395-11-28] [ 10:46:00 ب.ظ ] لینک ثابت

شما باید برای دیدن نظرات ابتدا عضو شوید . در حال حاضر وارد شده اید !


فرم در حال بارگذاری ...


  دفتردل ...

سلام علیکم

مهربانم کمکم کن تابندگناه رااز دست وپایم باز کنم مرادربندخودت کن..

اشتراک گذاری این مطلب!

موضوعات: دلنوشته
 [ 10:44:00 ب.ظ ] لینک ثابت

شما باید برای دیدن نظرات ابتدا عضو شوید . در حال حاضر وارد شده اید !


فرم در حال بارگذاری ...


  ازدفتردل به... ...

ای سرآپاخوب سلام

آغازامروزم باامیدبودامیدبه شماوالان که پایان روزم است امیددارم امیدبه شما…

اشتراک گذاری این مطلب!

موضوعات: دلنوشته
[یکشنبه 1395-11-17] [ 06:38:00 ب.ظ ] لینک ثابت

شما باید برای دیدن نظرات ابتدا عضو شوید . در حال حاضر وارد شده اید !


فرم در حال بارگذاری ...


  دفتردل... ...

ای صاحب زمان سلام علیکم

مدت زیادی ازآخرین نامه ای که برایتان نوشته بودم میگذرد بله چندسالی میشودراستش هم غفلت  خودم وهم درگیری روزمره باعث این تاخیرشدشماببخشید.

مدتی است که سخت محتاج عنایت شماهستم راستش برایم این توسل شیرین است اینکه بجای دست وپازدین های بی فایده وبه جای این درواون درزدنهایی که جزخستگی روح وجسم ثمره دیگری ندارد ارام نشسته ام وازشماطلب میکنم .

اشتراک گذاری این مطلب!

موضوعات: دلنوشته
[شنبه 1395-11-16] [ 07:30:00 ب.ظ ] لینک ثابت

شما باید برای دیدن نظرات ابتدا عضو شوید . در حال حاضر وارد شده اید !


فرم در حال بارگذاری ...


  **توجه .....توجه** ...

درک کردن برخی از انسانهاسخت است اینکه چقدربی تفاوت به انسانهای اطراف خودزندگی میکنن فقط به فکررسیدن به اهداف خودهستندورسیدن به هدفهایشان رابه هرچیزی ترجیح میدهنددل شکستن برایشان مهم نیست فراموش کردن ادم هابرایشان مهم نیست ….

اینجورانسانهارااین روزهازیاد میبینم ومیترسم تاثیرهم بپذیرم خدایاکمکم کن که ادم های اطرافم رانادیده نگیرم غم هایشان وزندگیشان برایم مهم باشدیاری کن بی تفاوت نباشم …

اشتراک گذاری این مطلب!

موضوعات: دلنوشته
[جمعه 1395-10-24] [ 12:14:00 ب.ظ ] لینک ثابت

شما باید برای دیدن نظرات ابتدا عضو شوید . در حال حاضر وارد شده اید !


فرم در حال بارگذاری ...


[تماس ] [ورود]  [آرشیوها]